เรื่องเด็ดเฟสบุ๊ค » แชร์ช่วยคนดีของสังคม!! หน่วยพิทักษ์ป่าดูแล “ป่า” แทนคนทั้งชาติ แต่เจ็บไข้ไม่มียารักษา วอนช่วยเหลือด่วน!!

แชร์ช่วยคนดีของสังคม!! หน่วยพิทักษ์ป่าดูแล “ป่า” แทนคนทั้งชาติ แต่เจ็บไข้ไม่มียารักษา วอนช่วยเหลือด่วน!!

27 มิถุนายน 2017
1231   0

 

นายณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุและคอลัมนิสต์ เปิดเผยว่า ได้รับการประสานงานจาก นายประมวล ขันทะธง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กว่า 40 นาย ของหน่วยพิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าและลาดตระเวนพื้นที่ตามนโยบายทวงคืนผืนป่ามาเป็นระยะเวลา 3 เดือนเต็ม กำลังประสบปัญหาป่วยไข้และขาดแคลนยารักษาโรค และเวชภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน  โดยบางครั้งเมื่อประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องช่วยเหลือตามมีตามเกิด เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด   จึงอยากขอรับการสนับสนุนเป็นยาและเวชภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน อาทิ ยาควินิน ป้องกันมาเลเรีย ยาแก้ปวด แก้ไข้ ยาแผลสด ทิงเจอร์ เกลือแร่  ยากันยุง ยาธาตุ สำลี ผ้าก๊อต แอมโมเนีย เป็นต้น

 
 ทั้งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 326,926

ไร่ หรือ 571 ตารางกิโลเมตร อยู่ในท้องที่ตำบลผาช้างน้อย ตำบลงิม ตำบลออย ตำบลควร ตำบลขุนควร อำเภอปง ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน ตำบลบ้านพี้ กิ่งอำเภอบ้านหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน