เรื่องเด็ดเฟสบุ๊ค » ลำดับขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ ๙

ลำดับขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ ๙

26 ตุลาคม 2017
2305   0

สำนักพระราชวังออกหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ตุลาคม พุทธศักราช 2560 โดยมีการระบุลำดับการขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพดังต่อไปนี้

1.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

2.สมเด็จพระสังฆราช

3.สมเด็จพระราชาคณะ

4.พระบรมวงศ์

5.พระประมุข ประมุข พระราชวงศ์และผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ

6.ประธานองคมนตรี

7.นายกรัฐมนตรี

8.องคมนตรี

9.อดีตนายกรัฐมนตรี

ลำดับขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ ๙

ลำดับขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ ๙

 

10.ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

11.ประธานศาลฎีกา

12.ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

13.ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

14.ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

15.ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

16.ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

17.ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

18.ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

19.คณะรัฐมนตรี

20.คณะทูตานุทูต

21.ผู้นําศาสนา

ที่มา : หมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ลำดับขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ ๙

ลำดับขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ ๙

 

 

 

 

แนะนำเว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด @fifathai55 (มี ด้านหน้า)