เรื่องเด็ดเฟสบุ๊ค » ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน !!

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน !!

27 ตุลาคม 2017
2644   0

พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

ล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทุกคน แม้แต่กษัตริย์ จิ๊กมีแห่งภูฏานยังทรงศรัทธาและนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ ดังพระราชดำรัสของกษัตริย์จิ๊กมี่ ความว่า

“ข้าพเจ้ารัก เคารพ และชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก พระองค์ท่านทรงเป็นสุดยอดพระมหากษัตริย์

 

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

ทำไมคนไทย จึงรักกษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน

 

 

 

 

แนะนำเว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด @fifathai55 (มี ด้านหน้า)